Recenzje i Omówienia

Sensus Historiae

Abstract


Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, 423 ss. (Marcin Kula) (s. 189) • Wileńszczyzna. Przedmioty — opowieści — refleksje, zbiór rozpraw pod red. Piotra Oleksego i Mateusza Sikory, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2012, 185 ss. (Sławomir Józefiak) (s. 204) • Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z formą, Universitas, Kraków 2011, 584 ss. (Estera Flieger) (s. 208) • Scott Lash, Celia Lury, Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, przeł. J. Marmurek i R. Mitoraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, 310 ss. (Maciej Musiał) (s. 215) • Frederic Martel, Mainstream. Co podoba się wszędzie na świecie, przeł. K. Sikorska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011, 492 ss. (Maciej Musiał) (s. 221).

Pełny tekst:

PDF


Administracja Cytowania | Strony czasopism