Dedykacja

Sensus Historiae

Abstract


Volumin IX „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”

dedykujemy

Wielce Szanownemu Profesorowi Andrzejowi Wierzbickiemu,
w podziękowaniu za znakomite książki, inspirujące dyskusje
i patronowanie wspólnocie polskich historyków historiografii
oraz metodologów historii, z okazji Jego 70. urodzin.

Rada Naukowa i Redakcja „Sensus Historiae”
Rada Naukowa Interdyscyplinarnego Seminarium HistorycznegoAdministracja Cytowania | Strony czasopism