Recenzje i Omówienia

Sensus Historiae

Abstract


Obrazy migracji, pod red. K. Ilskiego, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2010, ss. 151 (Anna Wachowiak). Grzegorz Ciechanowski, Maciej Franz, Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska, Dariusz Wybranowski, Bałkany we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wybrane problemy, Poznań 2010, ss. 142 (Anna Stryjakowska). M. Bugajewski, Brzemię przeszło-ści. Zło jako przedmiot interpretacji historycznej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009, ss. 251 (Wojciech Wrzosek)

Pełny tekst:

PDF


Administracja Cytowania | Strony czasopism